Εκπαίδευση


Δομή Εκπαίδευσης

Περιεχόμενα της εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων   Κεφάλαιο Ι. Γενική κατάρτιση Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στη νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα και τη χρήση τους, αλλά και τους κινδύνους από την ύπαρξη παρανόμων σκευασμάτων στην αγορά. Επίσης, αναφέρεται η […]